Przetargi na oprogramowanie komputerowe

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak istotne jest prawidłowo działające oprogramowanie komputerowe w sektorach gospodarki i administracji. Covid-19 wpłynął wymiernie na popularność usług w chmurze oraz przetwarzania danych cyfrowych. Nowoczesna technologia zdominowała niemalże wszystkie dziedziny naszego życia, dlatego tak istotne jest zapewnienie wysokiej jakości usług informatycznych. W przypadku zakupu dla sektora administracji publicznej właściwym rozwiązaniem są przetargi na oprogramowanie.

Przetargi na oprogramowanie w świetle przepisów

Podczas gdy przetargi publiczne na systemy informatyczne stanowią już teraz istotną część rynku zamówień publicznych w Polsce, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia tego typu postępowań nadal jest źródłem wielu problemów dla zamawiających.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak istotne jest prawidłowo działające oprogramowanie komputerowe w sektorach gospodarki i administracji

W roku 2009 pojawiły się pierwsze wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych alarmował wówczas o niepokojącym zjawisku, objawiającym się dużą skalą udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki związanych właśnie z systemami informatycznymi. Oczywiście te wytyczne sprzed ponad 10 lat są obecnie częściowo przestarzałe i nie spełniają już wymogów instytucji zamawiających. Rynek IT bardzo szybko się zmienia, a wraz z nim metody dystrybucji oprogramowania komputerowego. Coraz powszechniejsze staje się dostarczanie oprogramowania w postaci chmury obliczeniowej. Nie bez znaczenia jest też sam sposób wytwarzania oprogramowania, a także współpraca z zamawiającym przy jego projektowaniu (dostępne wersje testowe prototypów oprogramowania). Wszystko to znalazło swoje odzwierciedlenie w nowej ustawie „Prawo zamówień publicznych”, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Wskazano tam na celowość odpowiednio przygotowanej dokumentacji przetargowej, dzięki czemu przetargi na oprogramowanie mogą być przeprowadzane efektywniej, chroniąc interesy zarówno zamawiających jak i producentów IT.

Przetargi na oprogramowanie – na co zwrócić uwagę

Przetargi na oprogramowanie mogą dotyczyć spersonalizowanych systemów, zbudowanych na wyłączne zamówienie, albo systemów standardowych

Przede wszystkim zgodnie z artykułowanymi w przepisach prawnych postulatami, trzeba zadbać o zapewnienie pełnej konkurencyjności w przypadku przetargów. Poza tym zdobycie dobrego i licencjonowanego oprogramowania powinno zostać dokładnie sprecyzowane w dokumentacji przetargowej. Zamawiający powinien uwzględnić model i rodzaj usługi IT, a także szczegółowo zdefiniować zakres swoich uprawnień do używania danego oprogramowanie zgodnie z zastanym porządkiem prawnym.

Przetargi na oprogramowanie mogą dotyczyć spersonalizowanych systemów, zbudowanych na wyłączne zamówienie, albo systemów standardowych. W związku z tym należy także mieć na uwadze przeniesienie autorskich praw majątkowych do kupowanego oprogramowania albo udzielenie przez producenta okresowej licencji na użytkowanie.

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.