Czym są przetargi, jak złożyć ofertę i gdzie ich szukać?

Instytucje publiczne biorą czynny udział w obrocie gospodarczym, gdyż są nabywcami różnorodnych usług oraz towarów. Podmioty publiczne ogłaszają przetargi, w ramach których wyłaniani są wykonawcy. W ten sposób po podpisaniu umowy zamawiają usługi czy towary.

Czy jest dokładnie przetarg?

Jak już wcześniej było wspomniane, przetargi publiczne są to zamówienia, które stanowią odpłatną na piśmie umowę. Służą one do dostarczenia konkretnych usług, towarów tudzież prac budowlanych danej instytucji. Przetargi zawierane są pomiędzy wykonawcą (firmą) a zamawiającym (instytucja publiczna). Konkursy przetargowe są zazwyczaj podawane do wiadomości publicznej w postaci ogłoszeń. Znajdują się w nich takie informacje jak: przedmiot przetargu, miejsce, data złożenia oferty, data wykonania pracy, warunki realizacji zamówienia przez wykonawcę.

Jakie są rodzaje przetargów?

Przetargi można podzielić na te nieograniczone i ograniczone

Przetargi można podzielić na te nieograniczone i ograniczone. Te pierwsze oznaczają to, że na ogłoszenie mogą odpowiadać wszystkie zainteresowane firmy. W miejscu publicznie dostępnym znajdują się wszelkie treści i warunki realizacji zamówienia. Co ważne, jeśli wartość zamówienia przekracza 60 000 euro, wówczas ogłoszenie musi być zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli chodzi o przetarg nieograniczony, to do udziału w konkursie zapraszane są jedynie wybrane wcześniej firmy. Przedsiębiorcy zobowiązani są też do spełnienia wymogów opisanych w ogłoszeniu. Liczba zaproszonych firm nie powinny przekraczać 20. Jednym z trybów udzielenia zamówienia są też negocjacje z ogłoszeniem. W tym wypadku z zaproszonymi wykonawcami prowadzone są negocjacje, po czym muszą oni złożyć oferty ostateczne. Znanym trybem jest też dialog konkurencyjny. W nim wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy wykonawcy, zainteresowani ofertą. Zamawiający prowadzi z nimi negocjacje, podczas których omawia wybrane rozwiązania. Na koniec są oni proszeni o składanie ofert. Inne tryby udzielania zamówień publicznych (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamówienia_publiczne), które są rzadziej stosowane to: partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki.

Co wykonawca powinien sprawdzić przed złożeniem oferty?

Najpierw powinien on dokładnie zapoznać się z dokumentacją zamówienia publicznego. Powinna ona znaleźć się na stronie internetowej zamawiającego. Ważne informacje dotyczące zamówienia publicznego to zwłaszcza:

  • Wzór umowy,
  • Wzór formularza oferty przetargowej,
  • Dokładny opis przedmiotu zamówienia,
  • Specyfikacja warunków zamówienia.

Podmioty publiczne ogłaszają przetargi, w ramach których wyłaniani są wykonawcy

W razie jakichkolwiek wątpliwości, warto zwrócić się do wykonawcy o uzupełnienie danych znajdujących się w dokumentacji.

W jaki sposób przygotować i złożyć ofertę do przetargu?

Aby złożyć ofertę, należy przede wszystkim poprawie wypełnić i złożyć formularz, dołączając inną potrzebną dokumentację. W formularzu oferty znajdują się takie informacje jak: okres gwarancji czy cena. Oferta wykonawcy musi uwzględniać to, co zostało ściśle zaznaczone w dokumentacji przetargowej. Cały proces wyboru oferty wiąże się z wieloma formalnościami. Wymagane są najczęściej też inne dokumenty, oprócz samego formularza, takie jak: oświadczenia do przetargu czy odpis z KRS. Ważne jest też to, złożyć ofertę w odpowiednim terminie i w dany sposób. Dokumenty dostarcza się od 1 stycznia 2021 tylko drogą elektroniczną.

Aktualne przetargi – gdzie je można znaleźć?

Aktualnych przetargów można szukać na specjalnej, rządowej wyszukiwarce Urzędu Zamówień Publicznych. Są one pogrupowane po dacie publikacji. Tego rodzaju konkursy są także publikowane na stronach www dużych serwisów gospodarczych.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.